Условия за продажба

Настоящите общи условия за продажба се прилагат за всички продажби, извършвани на сайта innoviaparis.com.


ЧЛЕН 1 - ЦЕНИ


Цените на продуктите са посочени в лева, всички с включен данък, с изключение на разходите за доставка. inoviaparis.com си запазва правото да променя цените си постоянно, но продуктите ще бъдат фактурирани въз основа на тарифите, които са в сила към момента на потвърждаване на поръчката.


ЧЛЕН 2 - ПОРЪЧКА


Клиентът може да направи поръчка онлайн, като използва онлайн каталога и като попълни създадения за целта формуляр за поръчка. Клиентът трябва да предостави цялата информация, необходима за доставката. Валидирането на поръчката означава приемане на настоящите общи условия за продажба, потвърждение за пълното им познаване и отказ от правото да се позове на свои собствени условия за покупка или други условия.


ЧЛЕН 3 - ВАЛИДИРАНЕ


innoviaparis.com е длъжен да потвърди получаването на поръчката на клиента по електронен път във възможно най-кратък срок. Продажбата ще бъде сключена едва от момента на валидиране на поръчката. innovia-home.com си запазва правото да откаже или анулира всяка поръчка на клиент, с когото би имало съдебен спор, свързан с плащането на предишна поръчка.


ЧЛЕН 4 - НАЛИЧНОСТ


Продуктите, предлагани при продажбата, са тези, които са публикувани на сайта innoviaparis.com, в рамките на наличните складови наличности. В случай на липса на наличност на поръчан продукт клиентът ще бъде информиран по електронна поща във възможно най-кратък срок.


ЧЛЕН 5 - ДОСТАВКА


Продуктите се доставят на адреса за доставка, посочен при направата на поръчката. Срокът за доставка зависи от начина на доставка, избран от Клиента в момента на поръчката. Времето за доставка е само ориентировъчно и не може да бъде гарантирано при никакви обстоятелства.


ЧЛЕН 6 - ПЛАЩАНЕ


Плащането се извършва незабавно след подаване на поръчката. Клиентът може да извърши плащането с банкова карта или с друго предложено платежно средство. innoviaparis.com си запазва правото да преустанови управлението на поръчката и всяка доставка в случай на отказ за оторизация на плащане с банкова карта от името на официално акредитирани организации или в случай на неплащане.


ЧЛЕН 7 - ПРАВО НА ОТКАЗ


Клиентът разполага със срок от четиринадесет дни от получаването на стоките, за да ползва правото си на отказ, без да е необходимо да посочва причини за решението си или да заплаща каквито и да било разходи. Разходите за връщане на стоките са за сметка на клиента. Възстановяването на разходите ще бъде извършено в рамките на четиринадесет дни от получаването на върнатите стоки.


ЧЛЕН 8 - ОТГОВОРНОСТ


innoviaparis.com не би могъл да бъде държан отговорен за неизпълнението на договора в случай на абсолютна необходимост, на прекъсване или стачка.